Travel Care utasbiztosítás

Gondoskodunk Önről és szeretteiről külföldi tartózkodása alatt és azt követően is.

Travel Care és Travel Care Prémium csomagjaink biztosítják az Ön számára a valóban pihentető, stresszmentes időtöltést Európában és a mediterrán országokban.

Travel Care utasbiztosítás

Utazása során számíthat ránk, hiszen a legtöbb felmerülő váratlan körülmény esetén, bármikor levesszük a válláról a megoldandó feladatokat.

Hazaérkezését követően sem engedjük el a kezét, hiszen amennyiben utazása során váratlan baleset vagy betegség következik be, biztosítjuk a hazaérkezést követő rehabilitációt is.

Prémium csomagunk keretében pedig az utazása alatt otthonában bekövetkezett vészhelyzet (pl. csőtörés, gázszivárgás) esetén is szakembert küldünk a helyszínre a hiba elhárításához, hogy Önnek a pihenése során valóban semmivel ne kelljen foglalkoznia.

Komplex védelem

Lorem ipsum

Biztosításunk fedezi az utazás során váratlanul felmerülő káreseteket. Egyészségügyi és továbbutazási segítségnyújtás, betegségbiztosítás, balesetbiztosítás, poggyászbiztosítás, felelősségbiztosítás, jogi- és otthoni segítségnyújtás is része szolgáltatásunknak.

Lorem ipsum

Munkatársaink a hét minden napján, a nap 24 órájában rendelkezésére állnak. Így nem kell aggódnia, külföldi tartózkodása esetén bármilyen helyzetben leveszik az Ön válláról az ügyintézés fáradalmait, és tájékoztatást nyújtanak a kialakult helyzet kapcsán felmerülő lehetőségeiről.

0-24 elérhető magas fokú
segítségnyújtás

Több kiegészítő fedezettel

Lorem ipsum

A biztonság növelése érdekében kiegészíthető autós segítségnyújtással, vagy kiterjeszthető akár téli sporttevékenységre is.

Lorem ipsum

Nyugalma akár már napi 750 Ft-tól biztosítva van, legyen szó akár 1, vagy maximum 30 napos utazásról.

Választható biztosítási díjak

gyakori kérdések

Milyen területekre terjed ki a Travel Care utasbiztosítás?
A földrajzi Európa területére, (kivéve: Fehéroroszország, Oroszország, Ukrajna, Grönland), valamint a következő országokat és szigeteket is ideértve: Tunézia, Egyiptom, Jordánia, Marokkó, Törökország, a Kanári-szigetek, Madeira és Azori-szigetek. Amennyiben utazásához gépjármű segítségnyújtás kiegészítő fedezetet is választ, abban az esetben a szolgáltatás a Magyarországon és az alábbiakban felsorolt országokban bekövetkezett biztosítási eseményekre vonatkozik: Albánia, Andorra, Ausztria, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Dánia, Finnország, Franciaország, Gibraltár, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Észak-Macedónia, Málta, Monaco, Montenegró, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Szlovák Köztársaság, Szlovénia, Törökország (európai rész), Vatikánváros.

Nem, az utasbiztosítás kizárólag a Magyarország területén kívül bekövetkező biztosítási eseményekre alkalmazható.
Amennyiben gépjármű segítségnyújtás kiegészítő fedezetet is választ az utasbiztosítás mellé, akkor a gépjármű segítségnyújtás kiterjed Magyarországon belül bekövetkezett, a biztosítási fedezetbe vont gépjárművel kapcsolatos káreseményekre is a Szolgáltatási táblázatban meghatározott biztosítási események és limitösszegek figyelembevételével.

Nem, legkorábban a kötés napját követő naptól indul a Biztosító kockázatviselése, amennyiben a biztosítási díj a kockázatviselés kezdő pillanatáig a Biztosítóhoz megérkezik.
A Biztosítási kötvényt, az Ügyféltájékoztatót és az Általános és Különös szerződési feltételeket, és a Biztosítási termékismertetőt a szerződéskötést megelőzően is átolvashatja a weboldalon, és azokat a biztosítás megrendelését és bankkártyával történő megfizetését követően azonnal kézhez kapja a Szerződő által a kötéskor megadott e-mail címre.

A Biztosító kockázatviselése legalább három nap tartamú biztosítás kötése esetén 1 nappal meghosszabbodik, ha a biztosítási szerződés tartamának utolsó két napja alatt a Biztosított Magyarországra történő hazautazásának időpontja bizonyíthatóan a biztosítás lejárata utáni időpontra tolódik az alábbi okok valamelyike miatt:

a) a jármű, mellyel a biztosított utazik, közlekedési balesetet szenved,
b) a hazautazás útvonalán az illetékes hatóság útlezárást, légi vagy tengeri zárlatot rendel el,
c) a hazaútra igénybe vett légi vagy szárazföldi járat késése vagy törlése,
d) légitársaság túlfoglalása miatt a repülőjáratra történő felszállás megtagadása,
e) a hazautazás útvonalán a közlekedést bizonyíthatóan akadályozó sztrájk, feltéve, hogy a biztosított a hazautazását a kockázatviselés tartama alatt megkezdte, és a késést előidéző ok elhárulását követően haladéktalanul befejezte.

A biztosítási szerződés automatikus meghosszabbításának feltétele az eseménynek az éjjel-nappal hívható asszisztencia +36 1 465-3682 telefonszámán történő bejelentése.

Azonnal hívja éjjel-nappal hívható asszisztencia telefonszámunkat a +36 1 465-3682 számon. Életveszélyben kérjük, hogy közvetlenül az életveszélyt okozó baleset vagy megbetegedés helyszínén elérhető egészségügyi vészhelyzeti szolgáltatás (pl. mentők) telefonszámán hívjon azonnal segítséget, és ezt követően a lehető leghamarabb tegye meg a bejelentést a Biztosítónak is.

Nem, a terhességgel összefüggő káreseményekre az utasbiztosítás nem nyújt fedezetet.

A fuvarozó társaság (légitársaság, busztársaság, hajótársaság) felelős az általa szállított poggyászokért.

Légi út esetén a repülőtéren (Lost and Found pultnál) azonnal jegyzőkönyvet kell felvetetni az eseményről és ezt követően a felvett jegyzőkönyvvel a légitársaság felé kell jelezni 7 napon belül a történteket. Ha a légitársaság elismerte a kárt, és kártérítési kötelezettségének eleget tett, de kevesebbet fizet, mint az okozott kár, akkor tudja benyújtani kárigényét biztosítónkhoz.
A buszos, hajós út során a jegyzőkönyvet a buszvezetővel, hajóskapitánnyal kell felvetetni és a kárigényt a fuvarozó társaság felé kell benyújtani.

Amennyiben utazása alatt külföldön súlyos sérülést vagy betegséget szenved, amely sürgősségi ellátást igényel és hazaszállítását követően a baleset/betegség nyomonkövetése a hazaérkezést követően orvosilag indokolt, a Biztosító megszervezi Önnel előzetesen egyeztetve a lakóhely szerinti országban szükséges szakorvosi vizsgálatokat, beleértve a képalkotó vizsgálatokat (MRI, CT), illetve a laboratóriumi vizsgálatokat is a Szolgáltatási táblázatban meghatározott esetszám limitig és Biztosítási összegig.
Travel Care Prémium csomagon belül utazása alatt háztartási vészhelyzet esetén egy alkalommal nyújt szolgáltatást a Biztosító, legyen szó csőtörésről, dugulásról, üveg- vagy kulcstörésről, gázvezeték vagy elektromos hálózat meghibásodásáról. Önnek annyit kell tennie, hogy a biztosítási esemény bejelentését megtegye és a szakember fogadását az érintett ingatlannál megszervezze. A Biztosító a helyszínen jelen lévő személy jogosultságát, az Ön által történt meghatalmazását nem vizsgálja, és helyszínen jelen lévő személy által történő eljárást a Biztosító úgy tekinti, mintha az Ön felhatalmazása alapján látta volna el.

Amennyiben súlyos betegség vagy baleset miatt nem tud visszatérni a lakóhely szerinti országba az eredetileg tervezett időpontban, abban az esetben a biztosítás fedezi az utazás meghosszabbodása miatt felmerült szállás költségeit a Szolgáltatási táblában meghatározott időtartamig és limitösszegig. A súlyos baleset vagy betegség miatti utazás meghosszabbítás esetén a térítés kizárólag a balesetben vagy betegségben érintett Biztosítottra és rajta kívül maximum egy fő Biztosítottra vonatkozik.

Más káreseményre a biztosítás a lejártát követően nem nyújt térítést, az utasbiztosítás meghosszabbítására külföldön nincs lehetőség.

A Biztosító kockázatviselése nem terjed ki a járatkéséssel vagy járatkimaradással kapcsolatos káreseményekre, különösen azokra az eseményekre amennyiben a járatkésés, vagy járatkimaradás miatt a Biztosított előre befizetett fakultatív programon nem tud részt venni és ezzel kapcsolatban kárigényt nyújt be a Biztosítónál.
Amennyiben a biztosítás megkötését megelőző 12 hónapban a krónikus betegség kórházi vagy ambuláns ellátást nem igényelt, és a kontrollvizsgálatok keretében a kezelőorvos által adott utasításoknak maradéktalanul eleget tett, abban az esetben a biztosítás kiterjed a krónikus betegségekre is.

Ha a biztosítási szerződés érvényesen nem jött létre, akkor a biztosító visszatéríti a biztosítási díjat a Szerződő részére.
A biztosító abban az esetben nem téríti vissza a biztosítási díjat, ha a biztosító kockázatviselése megkezdődött.

Amennyiben a biztosítási szerződés megkötése során Ön igényelte a Téli Sportok kiegészítő fedezetet, abban az esetben a kijelölt pályán történő téli sportolás közben vagy annak eredményeként bekövetkező biztosítási eseményekre is kiterjed a biztosítása a Különös szerződési feltételben felsorolt esetekben.

Kérjük, kárbejelentéshez használja digitális csatornánkat az alábbi linken: https://eoperation.europ-assistance.hu/webrtc/M_EAHU_Travel_HU

Internetes, ingyenes hívható telefon: https://eoperation.europ-assistance.hu/travel-721

+36 1 465 3682

E-mail: karrendezes@europ-assistance.hu

A linkek QR kódját a Biztosítási kötvényen is megtalálja.

Travel Care utasbiztosítás

 • egészségügyi- és további utazási segítségnyújtás, betegségbiztosítás, balesetbiztosítás, poggyászbiztosítás, felelősségbiztosítás és jogi segítségnyújtás, otthoni segítségnyújtás,
 • sérülés nyomon követése a hazaérkezést követően,
 • kiterjeszthető téli sporttevékenységekre is,
 • kiegészítő autós fedezet,
 • éjjel-nappal elérhető asszisztencia szolgáltatás,
 • akár 90. életév betöltéséig is megköthető biztosítás.
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Panasza van? Forduljon hozzánk bizalommal ezen az űrlapon keresztül.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Amennyiben szolgáltatói partner szeretne lenni, ezen az űrlapon vegye fel velünk a kapcsolatot.

A csillaggal (*) jelölt mezők kitöltése kötelező!

Concierge szolgáltatás

Szolgáltatásunk segítséget nyújt az ügyfelek azon feladatainak, teendőinek és kötelességeinek kiszervezésében, ahol nem szükséges a személyes jelenléte.

 • szolgáltatásunk az utazástól és szállásfoglalástól kezdve egészen a helyi programok szervezéséig nyújt átfogó megoldást
 • előre lefoglaljuk a legjobb helyeket ügyfeleinknek, legyen szó koncertekről, előadásokról, fesztiválokról vagy egyéb kiemelt eseményről
 • ügyfeleink meglepetéseket rendelhetnek szeretteiknek, csomagot vagy virágot küldhetnek Magyarország területén bárhova vagy a nagyobb európai városokba
 • a világ számos pontján szakemberek várják ügyfeleink hívását, hogy segítsünk, ha problémája akad (pl. egy otthoni káresemény vagy egészségügyi kérdés esetén)
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Cyber szolgáltatás

Szoftveres és kiegészítő szolgáltatásokat nyújtunk, melyek segítenek az áldozattá válás megelőzésében.

 • ügyfél által megadott adatok folyamatos monitoringja, és gyanús tevékenységek észlelése esetén e-mail és SMS értesítés
 • a hét minden napján 0-24 órában hívható telefonos segítségnyújtás
 • hozzáadott kiegészítő megoldások nyugalom biztosítása érdekében: IT asszisztencia, jogi és pszichológiai útmutatás​, digitális adathordozóról történő adatmentés
 • összegbiztosítások: Bankkártya, kulcsok és hivatalos okmányok pótlása​, ATM készpénzfelvétellel kapcsolatos rablás​, bankkártyával való visszaélés esetében
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Kiterjesztett garancia szolgáltatás

A Kiterjesztett Garancia biztosítás a Biztosított ingatlanában, magáncélú felhasználásban lévő elektromos háztartási gépek, szórakoztató elektronikai eszközök meghibásodása vagy törése esetén a javítási költségekre nyújt fedezetet.

 • háztartási és szórakoztató eszközök garanciális meghibásodása vagy véletlenszerű törése esetén a javítási költségek megtérítése, a javítás megszervezésével, adott esetben az érintett készülék hozom-viszem szolgáltatásával
 • kiterjeszthető fedezet a hordozható elektronikai eszközökre (mobiltelefon, tablet, laptop)
 • a gyártó vagy eladó garanciája lejárta utáni időszakban
 • háztartási és szórakoztató eszközök maximális életkora a vásárlástól számítva 72 hónap, hordozható elektronikai eszközök esetén maximum 24 hónap lehet
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Otthon asszisztencia szolgáltatás

Szolgáltatásunk a hét minden napján, 24 órában biztosít megoldást háztartási vészhelyzet esetén az Europ Assistance által ellenőrzött szolgáltató partnerekkel az ország teljes területén. Legyen szó csőtörésről, dugulásról, üveg- vagy kulcstörésről, gázvezeték vagy elektromos hálózat meghibásodásáról.

 • a hét minden napján 0-24 órában hívható dedikált telefonszám
 • az ügyfél bejelentésétől számított 24 órán belül szakembert küldünk a helyszínre
 • vészelhárítási szolgáltatás megszervezése a szerződtetett és rendszeresen ellenőrzött, országos szolgáltatói hálózat koordinálásával (duguláselhárítás, gázvezeték szerelés, üvegezés, villanyszerelés, vízvezeték szerelés, zárjavítás)
 • költségvállalás: tényleges sürgősségi esetekben az Europ Assistance átvállalja az általa küldött szakiparosnak a vészelhárítás érdekében felmerült alábbi költségeit meghatározott összeghatárig: kiszállási díj, munkadíj, anyagköltség
 • szakiparos ajánlás nem háztartási vészhelyzeti esetekben
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Egészségügyi asszisztencia-szolgáltatás

Alacsony költségű, munkavállalói vagy ügyfélmegtartást célzó, egészségügyi szolgáltatást nyújtó megoldást kínálunk, bizonyos esetekben a felmerülő költségek átvállalásával.

 • széleskörű egészségügyi asszisztencia szolgáltatás: akár háziápolás teljeskörű megszervezése, orvosi házivizit, betegszállítás, gyógytorna
 • 48 órán belüli, tervezhető esetben maximum 14 napon belüli időpontra megszervezett ellátás
 • a biztosító és a szolgáltatásszervező egy kézben van (Europ Assistance)
 • nincs szerződéskötés előtti kockázat elbírálás
 • teledoktor szolgáltatás, telekonzultációs lehetőség belgyógyász szakorvossal, másodvélemény független szakorvos bevonásával
 • járóbeteg szolgáltatások, szűrővizsgálatok megszervezése
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Gépjármű asszisztencia szolgáltatás

Szolgáltatásunk lényege a professzionális, autós segítségnyújtás: a Europ Assistance tapasztalt kollégái leveszik az ügyintézés és szervezés terhét ügyfele válláról Magyarország területén belül és Európában.

 • a hét minden napján, napi 24 órában segítséget nyújt belföldön és külföldön egyaránt
 • bármilyen életkorú gépjármű esetén igénybe vehető
 • nincs meghatározott maximális km futásteljesítmény
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Utazás asszisztencia szolgáltatás

Szolgáltatásunk kiterjed az egészségügyi szolgáltatások szervezésére, az információnyújtásra, és biztosítjuk a komplett utasbiztosítási fedezeteket is.

 • nemzetközi segélyhívó szolgálatunk, az év 365 napján, napi 24 órában áll az utazók rendelkezésére
 • egészségügyi hálózatunk több mint 200 országban lehetővé teszi a megbízható orvosi ellátást
Amennyiben szolgáltatásunk felkeltette érdeklődését,
írjon nekünk a salessupport@europ-assistance.hu
e-mail címre.

Gépjármű asszisztencia szolgáltatás

Szolgáltatásunk lényege a professzionális, autós segítségnyújtás. Műszaki meghibásodás, baleset, vagy önhiba esetén az Europ Assistance tapasztalt kollégái leveszik az ügyintézés és szervezés terhét az Ön válláról Magyarország területén belül és Európában egyaránt.

 • gépjármű életkorának megkötése nélkül igénybe vehető
 • nincs meghatározott maximális km futásteljesítmény